Pàgina principal

La ventilació dels espais interiors s'ha convertit recentment en un tema de gran interès, sobretot arran de l’arribada de la pandèmia de la COVID-19, de totes maneres, la relació entre els espais ben ventilats i la reducció de la transmissió d'infeccions per aerosols no és nova. Els models utilitzats per estimar el risc d'infecció respiratòria en espais interiors es van desenvolupar el 1978. Estudis recents mostren una reducció de la incidència de les infeccions respiratòries quan la ventilació permet mantenir una concentració de diòxid de carboni per sota dels 1000 ppm. Una ventilació adequada també garanteix el benestar del professorat i dels estudiants i millorar les seves habilitats cognitives.

 

A Espanya, les escoles construïdes abans del 2007, és a dir, la immensa majoria, solen estar ubicades en edificis que no disposen de ventilació mecànica. Per tant, la qualitat de l’aire a l’interior depèn de la percepció personal dels ocupants i de les mesures que ells agafin en conseqüència. En aquest context, la solució més pràctica i efectiva és la ventilació natural. Tot i això, i especialment en estacions de l’any més fredes, els ocupants poden deixar d’obrir les finestres a causa de la falta de confort tèrmic i, en conseqüència, la qualitat de l’aire a l’interior pot veure’s afectada. Contràriament, i si se segueixen les recomanacions, el consum d’energia augmenta per mitigar la falta de confort tèrmic.

 

Aquest projecte té com a objectiu optimitzar les estratègies de ventilació en els centres educatius tenint en compte la qualitat de l’aire interior, el benestar tèrmic, el consum d’energia i els costos globals. Definir estratègies de ventilació  adequades garantirà que les activitats dutes a terme en l’interior dels edificis es desenvolupin amb una qualitat d’aire interior i un confort tèrmic apropiats, augmentant el benestar i la salut dels ocupants, a més de la seva productivitat i rendiment. 

 

 Objectius

 Implementació del projecte

 Impacte

Els resultats científics i tècnics més rellevants del projecte IAQ4EDU són:

També s'espera que el projecte tingui impactes socioeconòmics substancials:

 

 Detalls administratius

Títol del projecte: IAQ4EDU - Estratègies de ventilació optimitzades considerant la qualitat de l'aire interior, el confort tèrmic i el consum d'energia a edificis educatius.

Principals investigadors: Dra. Marta Gangolells i Dr. Pablo Pujadas.

Beneficiari: Universitat Politècnica de Catalunya.

Entitat financera: Agencia Estatal de Investigación.

Programa finançament: Programa Estatal de I+D+I orientado a los Retos de la Sociedad.

Referència: PID2020-117366RB-I00.

Fons: 132.011,00 €.

Duració: 36 mesos.

Data d’inici: Setembre 2021.

 


Notícies